30 Yıldır Sizlerle Yollardayız...

Araç Filomuz

Dürüstlük

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve ilişki içerisinde olduğumuz çözüm ortaklarımız ile açık ve dürüst işbirliği içinde oluruz.

Sorumluluk

Sorumluluklarımızın bilincinde aldığımız görevleri yapılan sözleşmelere uygun olarak eksiksiz yerine getiririz. Sözleşme hükümlerine daima riayet ederiz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizi etkin bir şekilde dinleyerek önerilerine en hızlı şekilde yanıt veririz. Günümüz teknolojisi ve gerekleriyle hareket ederek müşterilerimize optimum fikirler sunarız.

Bizden Haberler

Neden İdeol Turizm ?

Personel Taşımacılığı Hizmetimizi değerlere özel önem veren, müşteri taleplerini standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yönetip, beklentilerinin ötesine geçmeyi ana politika olarak benimsemek,
Temel değerlerimizin firma kültürüne enjekte edilerek huzurlu çalışma ortamı yaratıp çalışan personelin performansını, kalite ve müşteri bilincini sürekli eğitimle arttırmak,
Stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal gerekliliklerine uygun, etkin ve verimli bir kalite sistemi uygulamak.
Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek ve yenilikleri şirket yapımıza katmak için gerekli kaynakları kullanmaktır.

İdeol Turizm tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerinin dikkate alınması, zararların önlenmesi ve kontrolü için Çevre Yönetim Sistemini de kapsayan entegre bir yönetim sistemi kurmuştur.

” Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,
” Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi,
” Atıkları kaynağında azaltmayı ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
” Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermeyi,
” İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi,
” Çevre Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
” Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmeyi

İDEOL Turizm, tüm faaliyetlerinde “ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;
Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet edecektir.
Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaları yapacaktır,
İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamayı, bu amaçla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşacaktır.
Lokasyonlarımızda görev alan gerek şirket personelinin gerekse dışarıdan hizmet veren firma çalışanlarının, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle bu konudaki ilk projelerini 90 lı yıllarda hayata geçiren İDEOL Turizm, bugün çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ülkemizin gelişmesinin temel ihtiyacı olan eğitim, İdeol Turizm’in sosyal sorumluluk anlayışının başında gelmektdir.

Bize Yazın

Konu Başlığını Seçiniz

İsim - Soyisim

e-posta

Telefon

İletiniz